Вол. у град

Јачина ракије се одређује у волумним процентима и у градима.

Одређује се по количини алкохола који се изражава у запреминским деловима или волумним процентима, који се обележавају као % вол. Волумни проценат је број литара чистог етанола који се налази у 100 л пића.

У свакодневном говору јачина алкохола се често изражава у градима. Прерачунавање се једноставно може извршити помоћу једнакости: 1 град = 2.46 % вол. Ракија од 20 гради има око 50 % вол.

Најпрактичније и најбрже, јачина ракије се одређује помоћу алкохолметра. Алкохолметри су баждарени на одређеној температури течности које мере, тако да ако није адекватна температура ни очитане вредности неће бити релевантне.

1 grad = 2.46 % vol.

20 % vol = 8,1 grad
25 % vol = 10,2 gradi
30 % vol = 12,2 gradi
35 % vol = 14,2 gradi

40 % vol = 16,3 gradi
41 % vol = 16,7 gradi
42 % vol = 17,1 gradi
43 % vol = 17,5 gradi
44 % vol = 17,9 gradi
45 % vol = 18,3 gradi

46 % vol = 18,7 gradi
47 % vol = 19,1 gradi
48 % vol = 19,5 gradi
49 % vol = 19,9 gradi
50 % vol = 20,3 gradi
51 % vol = 20,7 gradi
52 % vol = 21,1 gradi
53 % vol = 21,5 gradi
54 % vol = 21,9 gradi
55 % vol = 22,3 gradi

Калкулатор гради у постотак алкохола

Извор: podrumvagic.com