Zaštitite se na internetu

Na internetu ima dosta dobrih sajtova sa mnogo korisnih informacija koje se nadovezuju na tekst Povećajte privatnost uz Linux.