Virtuelna učionica

LUGoNS je pokrenuo projekat virtuelne učionice.

Projekat virtuelne učionice ima za cilj podizanje informatičke pismenosti kao i širenje F(L)OSS-a.

Pokrivaće razne teorijske i praktične teme kao što su: korišćenje raznih programa i alata , instalacija i konfiguracija servisa , programiranje …

Predavanje je moguće pratiti sa raznih lokacija putem mreže u realnom vremenu uz interakciju sa drugim polaznicima i predavačem (predavačima). Logovi svih predavanja se čuvaju i postavljaju javno kao podsetnik ili kao materijal za učenje onima koji su propustili predavanje. Moguće je predlagati nove teme (ovakva predavanja biće realizovana samo ukoliko bude mogućnosti i dovoljan broj zainteresovanih).

Postoji mogućnost održavanja i gostujućih predavanje (za one koji nisu članovi), ali je obavezno prethodno pripremiti materijal.

Za potrebe virtuelne učionice kreiran je poseban kanal na irc.freenode.net mreži  #lugons-classroom.

Obaveštenja o predavanjima biće objavljivana najmanje par dana ranije na sajtu kako bi zainteresovani mogli da isplaniraju svoje vreme, a biće i upisana u kalendar aktivnosti.

[izvor]