Debian + LXDE

Debian је једна од најстаријих и најстабилнијих GNU/Linux дистрибуција, настала давне 1993. године.

LXDE је изузетно брзо и системски штедљиво окружење радне површи.

Debian LXDE деривати

Слике екрана

Debian Live LXDE

GALPon MiniNo Artabros

Knoppix

Watt OS LXDE

Kanotix LXDE

Siduction LXDE

Sparky Linux LXDE

Doudou Linux

Rescatux

Ham OS