LUGoNS letak

Ko smo mi?

Informaciono društvo danas ne može više ni da se zamisli bez računara. Moguća primena automatizovane obrade i prenosa podataka predstavlja šansu, ali i rizik za pojedince i društvo. Informacione i komunikacione tehnologije menjaju odnos čovek-mašina kao i odnos među ljudima. Korak ka informacionom društvu zahteva nova ljudska prava na globalnom nivou kao i nesmetanu komunikaciju. Hakerska zajednica kojoj LUGoNS pripada je galaktička zajednica živih bića bez obzira na starost, pol, poreklo i socijalni status, koja promoviše neograničenu slobodu kao i pravo na nesmetanu komunikaciju. Ova zajednica bavi se uticajem tehnologije na društvo, pojedinačnih živih bića i pospešuje njihov dalji razvoj znanja. LUGoNS je jedna od najstarijih hakerskih zajednica u Srbiji. Postojimo više od jedne decenije, a posedujemo i bogato međunarodno iskustvo.

Misija

Radimo na boljitku društva, podsticanjem korišćenja GNU/Linux sistema, kako u preduzećima, tako i kod pojedinaca i entuzijasta. Podrška smo svim Linux korisnicima, kako u Novom Sadu, Vojvodini, tako i u Srbiji. Bilo da ste Linux guru ili samo razmišljate da počnete sa korišćenjem Linux-a pridružite nam se da bismo zajedno:

  • Podigli svest o infomatičkoj kulturi.
  • Promovisali, širili i rasli sa FLOSS-om.
  • Širili svest i znanje o GNU/Linux-u i time jačali zajednicu.
  • Razmenjivali ideje i rešenja problema vezanih za GNU/Linux.

https://lugons.org, http://events.lugons.org

Saradnja

LUGoNS je otvoren za svaki vid saradnje sa pojedincima, organizacijama ili firmama koje se u potpunosti slažu sa misijom Udruženja kao i promovisanju slobodnog softvera, razmišljanja i kulture koja je time praćena.

Kako postati član?

Članovi mogu biti fizička lica iz zemlje ili inostranstva. Članovi Udruženja prihvataju odredbe LUGoNS Statuta i program rada Udruženja. Članom se smatra aktivni član Udruženja koji svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadataka Udruženja. Za učlanjenje je potrebna pisana prijava i preporuka dva člana Udruženja. Potpis na prijavi podrazumeva prihvatanje Statuta.

Udruženje čine: Pojedinačni članovi , Juniorski članovi , Podupirujući članovi , Pridruženi članovi , Počasni članovi.

https://lugons.org/o-nama/lugons-faq, https://lugons.org/o-nama/statut

LUGoNS organizuje

  • BalCCon https://balccon.org,
  • BarCamp,
  • Linux Install Day – LID,
  • #CryptoParty? – #CrpytoParty!

LUGoNS je pokrenuo i realizovao razne projekte

LUGoNS daje podršku

Preuzmite letak.